ساختار سازمانی همایش

ریاست همایش: دکتر علی جهانشاهی

قائم مقام همایش: دکتر علی اوجاقی

ریاست شورای سیاست گذاری: دکتر حسین ظریف‌منش

قائم مقام شورای سیاست گذاری: دکتر جمشیدیان

دبیر همایش: دکتر عبدالرضا محمدی

دبیر اجرایی: دکتر نیما فرزام نیا

دبیر علمی: دکتر بهنام عبدی

ریاست کمیته علمی همایش: دکتر علی رضاییان

 

 

کمیته اجرایی همایش:

دکتر نیما فرزام نیا

دکتر محمدحسن فتحی

مصطفی محمدعلیزاده گرجی

سامان خانجانی

دکتر شهاب شادمانی

دکتر مرتضی نورمحمدپور امیری

محسن جباری

عباس عباس زاده

 

کمیته علمی:

دکتر علی رضائیان (رئیس کمیته علمی همایش)

دکتر بهنام عبدی (دبیرعلمی همایش)

دکتر علیرضا شیخ

دکتر علی اوجاقی

دکتر علی اصغر پورعزت

دکتر هادی جمشیدی

دکتر دولتشاهی

دکتر محمدرضا هدایتی

دکتر مجید حاجیانی

دکتر سیروس داوری

دکتر مهدی پورسیفی

دکتر سیدجواد امینی

دکتر مجید ملکی

حجت الاسلام دکتر حبیب الله زارعی

دکتر عیسی کرانیان

دکتر علی اکبر صدری

دکتر ابراهیم حاجی پور

دکتر رضا جعفری

دکتر منصور خیرگو