اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمومنین امام علی (ع)
1398/04/10

دانشگاه افسری امام علی (ع) با همکاری بنیاد بین المللی غدیر مفتخر است اولین همایش ملی فرماندهی و مدیریت از منظر امیرالمومنین امام علی (ع) را برگزار نموده لذا از کلیه اندیشمندان، اساتید، فرماندهان، مدیران، پژوهشگران و دانشجویان دعوت بعمل می آید با ارسال مقالات خود از طریق پنل کاربری به هر چه با شکوه تر برگزار شدن این همایش کمک نمایند.