حمایت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم تحقیقات و فناوری
1398/04/29

با عنایت به مکاتبه و برگزاری جلسات با پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مرکز تحقیقات امام علی(ع) این پژوهشگاه طی نامه ای حمایت علمی ومعنوی خود را از این همایش علمی اعلام داشته و آمادگی خود را جهت مساعدت هیات علمی این پژوهشگاه در کمیته علمی و داوری و مدیریت تخصصی پنل‌ها بیان نموده است.