حمایت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
1398/04/30

با عنایت به جلسه برگزار شده با دانشکده مدیریت دانشگاه تهران که با حضور دکتر روحانی معاونت پژوهش دانشکده، دکترعبدی دبیرعلمی و دکتر فرزام نیا دبیر اجرایی همایش در دانشگاه تهران صورت پذیرفت. این دانشکده حمایت علمی و معنوی همه جانبه خود را از این رویداد علمی اعلام داشته و اساتید صاحب نظر این حوزه جناب آقای دکتر اصغر پورعزت و سرکارخانم دکتر طاهری کمیته علمی این همایش را مساعدت می نمایند.