تمدید مهلت ارسال مقالات
1398/05/16

با توجه به درخواست‌های مکرر اندیشمندان و پژوهشگران گرامی، مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 25 مرداد ماه 1398 تمدید گردید.